top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Onkkaalanraitti ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.1.2023. 

 

1. Rekisterin pitäjä

Onkkaalanraitti ry

 

2. Yhteyshenkilöt

Sanna Hämäläinen, pj,  040 7286962

sanna.hamalainen@pp.inet.fi

 

3. Rekisterin nimi

Jäsen- yhteystietorekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tarkoituksena on yhteydenpito jäsenistöön ja yhteistyökumppaneihin sekä tiedottaminen tapahtumista.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäseneksi liittyvien, jäsenien ja yhteistyökumppaneiden nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain valtuutettujen ylläpitäjien toimesta.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

bottom of page